Razredi onesnaženosti

MEJNE/CILJNE VREDNOSTI KOT JIH DOLOČA ZAKONODAJA

Namen določitve povprečnih urnih vrednosti posameznih parametrov je nadaljnji izračun povprečnih vrednosti parametrov za različne časovne intervale v skladu s predpisanimi mejnimi oz. ciljnimi vrednostmi za ocenjevanja zunanjega zraka, določenimi v Prilogi 2 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 9/11, 8/15), ki so prikazane tudi v tabeli 2 tega poročila. V tabeli 1 prikazujemo mejne/cilje vrednosti tistih parametrov, ki se merijo v občini.

 

Tabela 1: Pomembne vrednosti parametrov za ocenjevanje onesnaženosti zunanjega zraka

Parameter

Param.

Enota

Obdobje meritev

Mejna/ciljna vrednost

NO2

µg/m3

1 ura

200, max.18x/leto preseženo

leto

40

PM10

µg/m3

24 ur

50, max. 35x/leto preseženo

leto

40

PM2.5

µg/m3

leto

25

CO

mg/m3

8 h

10

Ozon

µg/m3

8 h

120, max. 25x/leto preseženo

 

· NO2: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v obdobju 1 ure in v obdobju enega leta,povprečne izmerjene urne vrednosti lahko 18 krat v enem koledarskem letu  presegajo mejno vrednost.

· PM10 delci: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v obdobju 24 ur, ki lahko do 35 dni v enem koledarskem letu  presegajo mejno vrednost. Navedeno pomeni, da je v enem koledarskem letu dovoljeno  35 preseganj mejne dnevne vrednosti in do tega števila dnevnih preseganj mejnih vrednosti se šteje, da onesnaženost zraka s PM10 ni čezmerna.

· PM2,5 delci: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v obdobju 1 leta, nobena od izmerjenih vrednosti ne sme presegati mejne vrednosti,

· CO: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti, izmerjene v obdobju 8 ur, nobena od izmerjenih vrednosti ne sme presegati mejne vrednosti,

· O3 - ozon: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti, izmerjene v obdobju 8 ur, ki lahko do 25 dni v enem koledarskem letu  presegajo mejno vrednost. Navedeno pomeni, da je v enem koledarskem letu dovoljeno  25 preseganj mejne 8 urne vrednosti in do tega števila dnevnih preseganj mejnih vrednosti se šteje, da onesnaženost zraka z  ozonom ni čezmerna.

 

INDEKS ONESNAŽENOSTI ZRAKA (AIR QUALITY INDEX – AQI)

AQI je namenjen prikazovanju trenutnih vrednosti (on-line) za takojšnjo informacijo občanom o tem, kakšna je trenutna kakovost zraka. Na podlagi prikazanih vrednosti občani lahko prilagodijo svoje aktivnosti, kot je razvidno iz tabele 2. Kot je razvidno iz slike 2, AQI kaže trenutne vrednosti obremenjenosti zunanjega zraka za posamezen parameter v obliki barvne skale, s katero se na enostaven in hiter način prikazuje stanje onesnaženosti zunanjega zraka.  Za vsak razred onesnaženosti je za posamezno onesnaževalo navedeno priporočeno gibanje oz. aktivnosti na prostem za bolj občutljive skupine in splošno populacijo ljudi. 

 

AQI, ki kaže trenutne vrednosti, ne moremo uporabiti za primerjavo z mejnimi vrednostmi.

 

RAVNI ONESNAŽENOSTI

NIZKA

 • · AQI: 0-50
 • · Koncentracija: 0-50 µg/m3
 • · Priporočila za ranljive skupine: Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.
 • · Priporočila za splošno populacijo: Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.

ZMERNA

 • · AQI: 51-75
 • · Koncentracija: 51-75 µg/m3
 • · Priporočila za ranljive skupine: Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome: naj razmislijo o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.
 • · Priporočila za splošno populacijo: Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.

VISOKA

 • · AQI: 76-100
 • · Koncentracija: 76-100 µg/m3
 • · Priporočila za ranljive skupine: Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutijo težave. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšanje fizičnih aktivnost.
 • · Priporočila za splošno populacijo: Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.

ZELO VISOKA

 • · AQI: ˃101
 • · Koncentracija: ˃101 µg/m3
 • · Priporočila za ranljive skupine: Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibanje intenzivnejšim fizičnim aktivnostim. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev.
 • · Priporočila za splošno populacijo: Vsi: zmanjšanje fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutijo težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj.

Tabela 2: Razredi onesnaženosti in koncentracije za posamezna onesnaževala

 

Razred onesnaženosti

Raven onesnaženosti

Nizka

Zmerna

Visoka

Zelo visoka

Indeks onesnaženosti AQI

0-50

51-75

76-100

˃101

prašni delci PM10

Koncentracija

0-40  µg/m3

41-75 µg/m3

76-100 µg/m3

˃101 µg/m3

Priporočila za ranljive skupine

Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.

Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome: naj razmislijo o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.

Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutijo težave. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšanje fizičnih aktivnost.

Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibanje intenzivnejšim fizičnim aktivnostim. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev.

Priporočila za splošno populacijo

Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.

Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.

Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.

Vsi: zmanjšanje fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutijo težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj.

POVPREČNE URNE VREDNOSTI, MINIMALNE IN MAKSIMALNE URNE VREDNOSTI V ZADNJIH 48 URAH

Povprečne urne vrednosti, minimalne in maksimalne urne vrednosti v zadnjih 48 urah se uporabljajo za spremljanje trendov gibanja vrednosti merjenih parametrov. Navedene vrednosti se na spletu prikazuje na način, prikazan na spodnji sliki.