Predstavitev projekta

V okviru lastne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka so postavljene tri merilne postaje. Na posameznih merilnih postajah se kontinuirano merijo naslednji parametri:
 • onesnaževala:
  • prašni delci PM10,
  • prašni delci PM2,5,
  • prašni delci PM1,
  • dušikovi oksidi izraženi kot NO2,
  • žveplovi dioksidi izraženi kot SO2,
  • ogljikov monoksid izražen kot CO.
 • meteorološki podatki:
  • temperatura,
  • zračni tlak,
  • relativna zračna vlaga
Rezultati meritev se prikazujejo na spletni strani kot:
 • barvna skala AQI – indeks onesnaženosti zraka (air quality index – AQI), ki prikazuje trenutno izmerjene vrednosti in so namenjene odločanju prebivalstva o tem, ali bodo glede na svoje zdravstveno stanje in stanje kakovosti zunanjega zraka odšli na prosto ali ne;
 • urne povprečne vrednosti, ki so osnova za določanje stanja kakovosti zunanjega zraka v občini ter primerjavi z zakonsko določenimi mejnimi/ciljnimi vrednostmi parametrov onesnaženosti zunanjega zraka, ter napotek za ukrepanje na določenem področju, če so mejne vrednosti čezmerne.