SPREMLJANJE KAKOVOSTI ZRAKASensWare IoT rešitve

SensWare je celovita rešitev za merjenje in spremljanje kakovosti zraka. Poleg tega nudimo tudi merjenje meteoroloških parametrov in hrupa v urbanih okoljih. V našem podjetju vam znamo svetovati pri izbiri senzorjev, celotno rešitev postavimo in tudi vzdržujemo. Po postavitvi sistema za merjenje vam je ta na razpolago neprestano (24/7). Omogočamo vam konstanten pregled meritev na spletu ali preko aplikacije na mobilnem telefonu. Poleg tega imate tudi možnost izvoza meritev in priprave poročil. Naša rešitev je cenovno ugodna in predstavlja do 98% ujemanje z referenčnimi merilniki.

AQI – Air Quality Index – Omogoča sprotno spremljanje kakovosti zraka in meteoroloških podatkov. Sestavljen je iz več monitorskih merilnih postaj, postavljenih skladno z zahtevami naročnika in stroke.  Sistem je modularen in omogoča kasnejšo nadgradnjo z dodatnimi merilnimi postajami in senzorji. Omogoča spremljanje različnih parametrov glede na potrebe in zahteve naročnika in sicer:

  • Meteorološki podatki – temperatura, vlaga, zračni tlak, smer in hitrost vetra.
  • Meritve prašnih delcev PM10, PM2.5, PM1
  • Meritve plinov za potrebe AQI: O3 – ozon, NO2 – dušikov dioksid, SO2 – žveplov dioksid, CO – ogljikov monoksid
  • Druge pline po zahtevah naročnika
  • VOC – hlapljive komponente
POSTOPEK IZVEDBE
• Pregled obstoječih podatkov in potreb
• Analiza zahtev naročnika
• Priprava kriterijev za postavitev merilnih postaj
• Vzpostavitev dinamičnega sistema monitoringa
• Povezovanje z obstoječimi sistemi
• Izvedba s testiranjem
• Vzdrževanje vzpostavljenega sistema
KAJ PRIDOBITE?
• Neprekinjeno izvajanje meritev (24 ur dnevno/365 dni v letu)
• Do 98% ujemanje z referenčnimi merilniki
• Promptno poznavanje in razumevanje podatkov o kondiciji vašega okolja
• Detekcija prekoračitve (npr. povečanje ozona)
• Nizka investicija za korektne meritve
• Izjemna razširljivost za uporabo drugih poljubnih senzorjev
Aktualna področja
• Pametna mesta - štetje prometa, nadzor parkirnih mest
• Pametno okolje - merjenje prašnih delcev, AQI
• Pametna voda - merjenje čistoče voda
• Pametno kmetijstvo - vlažnost in kislost zemlje
• Varnost na delovnem mestu
• eZdravje

IoT REVOLUCIJA

Internet stvari (Internet of things) je najhitreje rastoča panoga informatike. Značilnost IoT je neodvisnost od obstoječih omrežij in sistemov, zanesljivost, robustnost in energijska učinkovtost. Senzorji na baterijo lahko brez dodatnega električnega napajanja delujejo celo do 10 let.
KONTAKT

O NAS

AQI

Za spremljanje kvalitete zraka uporabljamo merjenje t.i. Air Quality Index (AQI), preko katerega lahko primerjamo onesnaženost zraka z drugimi okolji po celem svetu. AQI spremlja meteorološke parametre, prašne delce PM in pline kot so O3 – ozon, NO2 – dušikov dioksid, SO2 – žveplov dioksid in CO – ogljikov monoksid.

OKOLJE

Poleg parametrov za izračun AQI merimo tudi meteorološke podatke (temperatura, vlaga, pritisk, smer in hitrost vetra) ter hrup v urbanih okoljih.

KJE SMO?

Produkcijsko imamo postavljene tri sisteme in sicer v občinah Škofja Loka, Kranj in Žalec. Vsak izmed teh sistemov predstavlja mrežo postaj, ki merijo prašne delce, pline, hrup, smer in hitrost vetra ter meteorološke parametre. Strankam in občanom nudimo prikaz preko spleta ali preko mobilne aplikacije. Stranke si lahko meritve tudi izvozijo in pripravijo poročila.

KAM GREMO?

V prihodnosti nas čakajo naslednje nadgradnje sistema SensWare:

  • Sistem za obveščanje (alarmiranje prijavljenih strak, sprožanje reakcij glede na dogodek)
  • Vpeljava merilnega sistema za kakovost voda
  • Vpeljava merilnega sistema za spremljanje svetlobne onesnaženosti

PRIMER DOBRE PRAKSEObčina Škofja Loka

V Škofji Loki smo konec leta 2017 postavili SmartCity IOT omrežje ter nanj priključili indikativne merilne naprave za spremljanje kakovosti zraka (prašni delci in plini), hrupa in meteoroloških podatkov na skrbno izbranih petih lokacijah. Podatke, ki jih občani spremljajo preko aplikacije na mobilnih telefonih in občinske spletne strani, so namenjeni tako širši javnosti kot tudi občinski upravi, ki jih bo potrebovala za širše analize in obdelave. V primeru prekoračitev bodo lahko izdana opozorila in napotki za nadaljnja ukrepanja. Poleg občine Škofja Loka imamo merilne sisteme postavljene tudi v občinah Žalec in Kranj.

Povezava do strani – Škofja Loka

Kontaktirajte nas

sl_SISlovenian